Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to wyjątkowy rodzaj faktury VAT, której wystawienie wiąże się z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Marża jest podstawą opodatkowania i to od niej sprzedawca zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT, jednocześnie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikłego z faktur zakupu odsprzedawanych towarów.

Według ustawy o podatku od towarów i usług do wystawiania faktury VAT marży upoważnione są podmioty, których podstawą opodatkowania jest marża. Z wystawiania tego typu faktur korzystać mogą firmy, świadczące poniższe usługi:

  • turystyczne,
  • dostawy dzieł sztuki,
  • dostawy antyków oraz towarów kolekcjonerskich,
  • dostawy wszelkiego rodzaju przedmiotów używanych.

Sprzedawca w celu obliczenia VATu wpierw zobowiązany jest do obliczenia kwoty marży, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia.