Październik 2017

Prawo

Artykuł 586 k.s.h. opisuje znamiona czynu zabronionego prawo gospodarcze Poznań

Którego istota polega na zaniechaniu, pomimo zrealizowania normatywnie określonych w przepisach prawa przesłanek to uzasadniających, wypełnienia przez członka zarządu albo likwidatora spółki handlowej obowiązku prawo pracy Poznań zgłoszenia w terminie wniosku o jej upadłość. Przepis określa prawnokarne konsekwencje naruszenia obowiązku złożenia wniosku stanowiącego formalną przesłankę…